Rettsdata / Forfattere

Våre forfattere

Vi har dyktige forfattere som vi er stolte av; flere av landets ypperste jurister velger å publisere hos Gyldendal Rettsdata. Over 600 forfattere kommenterer lover i Norsk Lovkommentar, skriver fagbidrag og kommentarer til rettsavgjørelser i våre spesialfag, forfatter praktiske maler og dokumenter, og ikke minst: Skriver juridiske bøker rettet mot pensum- og profesjonsmarkedet.

Bli Gyldendal-forfatter

Norsk Lovkommentar

Kommentarene er skrevet av om lag 300 norske jurister, som er blant landets fremste eksperter på sine respektive lovområder. Arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på ni fagredaktører og hovedredaktørene Steinar Tjomsland, Arnfinn Bårdsen og Aage Thor Falkanger.

Her kan du lese mer om Norsk Lovkommentar

Forfatterportal - Norsk Lovkommentar

Som forfatter i Norsk Lovkommentar har du tilgang til forfatterportalen - kommunikasjonskanalen mellom forlaget, forfattere og fag- og hovedredaktører. 

Logg deg på forfatterportalen her

Bli forfatter hos Gyldendal

Har du et manus eller en bokidé? Eller er det en juridisk tittel du savner?

Vil du bli forfatter i vår Kommentarserie? Kan du tenke deg å bli forfatter av en bok i vår juridiske Nøtteskallserie? Ønsker du å bli en del av Norsk Lovkommentar?
 

Bli forfatter

Vi ser fram til at du tar kontakt med oss enten du selv ønsker å bli forfatter eller du har nye produktideer.

Kontakt oss på e-post juridisk@gyldendal.no