Rettsdata / Forfattere / Aage Thor Falkanger

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er født 1965. Cand.jur. 1990, dr. juris 1999. Han har tidligere arbeidet som lagdommer ved Hålogaland og som professor ved Universitetet i Tromsø. Falkanger har som Sivilombudsmann permisjon fra Høyesterett, hvor han har vært dommer siden 2010. Han er forventet tilbake som dommer i Høyesterett i 2020.

Han tiltrådte som hovedredaktør for Norsk Lovkommentar i 2010.