Rettsdata / Forfattere / Berte-Elen Reinertsen Konow

Berte-Elen Reinertsen Konow

Berte-Elen Reinertsen Konow er født i 1960.  Hun er cand. jur. fra 1988 og dr. juris fra 1999.  Konow har arbeidet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen siden 1991 og ble utnevnt som professor her i 2009.  I perioden 2013-2017 var hun prodekan for forskning ved fakultetet.  Konow har deltatt og deltar i flere internasjonale akademiske nettverk.  I tillegg til sitt arbeid i akademia har hun erfaring som advokatfullmektig og konstituert lagdommer i Gulating.  Konow ha vært medlem i Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet siden 2003 og medlem/senere leder av Klagenemda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet siden 2006.  Hennes forfatterskap omfatter arbeider innen kontraktsrett, internasjonal kjøpsrett, panterett, komparativ rett og internasjonal privatrett.

Konow tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 2019.