Rettsdata / Forfattere / Cecilie Østensen Berglund

Cecilie Østensen Berglund

Cecilie Østensen Berglund er født i 1971. Cand.jur.‭ ‬i 1998. ‬Hun har vært leder i Finansklagenemnda Bank og er for tiden styreleder ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.‭ ‬Hun har vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund,‭ ‬dommerfullmektig ved Ytre Follo sorenskriverembete,‭ ‬utreder og nestleder for utredningsenheten i Høyesterett,‭ ‬samt assisterende direktør i Høyesterett.‭ Fra ‬2009‭ ‬har hun vært lagdommer,‭ ‬senere lagmann,‭ ‬i Borgarting lagmannsrett. Hun ble utnevnt til ny dommer i Høyesterett i juni 2016.

Hun tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 2016.