Rettsdata / Forfattere / Henrik Bull

Henrik Bull

Henrik Bull er født 1957. Cand.jur. 1984, dr.jur. 2002. Lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling 1988-96. Førsteamanuensis og daglig leder ved Senter for europarett, Juridisk fakultet, Universitet i Oslo 2002-2005. Dommer i EFTA-domstolen 2006-2010. Høyesterettsdommer fra 2011.

Han tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 1995.