Rettsdata / Forfattere / Jan Erik Helgesen

Jan Erik Helgesen

Jan Erik Helgesen er født 1947. Cand.jur. 1975. Han er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er spesialrådgiver i Utenriksdepartementet. Han har videre deltatt i ulike komiteer og kommisjoner innen FN, Europarådet og OSSE, og er norsk medlem og President i The European Commission for Democracy through Law (Venezia-kommisjonen) og har i denne egenskap vært rådgiver for en rekke av de nye demokratiene i Øst-Europa ved utformingen av deres konstitusjoner. Han ble i desember 2007 valgt som President for Venezia-kommisjonen.

Han tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 1992.