Rettsdata / Forfattere / Kai Krüger

Kai Krüger

Kai Krüger er født 1940. Cand.jur. 1966, dr.jur. 1973. Han har tidligere vært stipendiat, amanuensis og førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Han var siden 1973 inntil 2010 professor og i perioden 1992-95 dekanus ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Medlem i Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser siden 2003. Hans forfatterskap omfatter arbeider innenfor kontraktsrett, kjøpsrett, anbudsrett, pengekrav og EØS-rett.

Han tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 1992.