Rettsdata / Forfattere / Karl Harald Søvig

Karl Harald Søvig

Karl Harald Søvig er født 1969. Cand.jur. 1995, dr.jur. 2005, professor 2009. Ansatt ved Det juridiske fakultet, UiB, siden 1996. Dekan ved fakultetet fra 2017. Han har bl.a. vært konstituert lagdommer (2005) og ekstraordinær fylkesnemndsleder (2003-).

Han tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 2015.