Rettsdata / Forfattere / Karl Harald Søvig

Karl Harald Søvig

Karl Harald Søvig er født 1969. Cand.jur. 1995, dr.jur. 2005. Ansatt ved Det juridiske fakultet, UiB, siden 1996, fra 2009 som professor. Han har bl.a. vært konstituert lagdommer (2005) og ekstraordinær fylkesnemndsleder (2003-).

Han tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 2015.