Rettsdata / Forfattere / Stein Husby

Stein Husby

Stein Husby er født 1947. Cand.jur. 1972. Han har vært dommerfullmektig, politifullmektig og statsadvokat i Troms og Finnmark og i Eidsivating. Siden 1982 har han vært sorenskriver, først i Tana og Varanger og siden 1986 i Kongsberg. Han har vært sekretær og medlem av flere offentlige utvalg og råd. For tiden er han formann i Statens lønnsutvalg, formann i de faste tvistenemnder LO/NHO, YS/NHO, formann i Dykkernemnda for pionerdykkere i Nordsjøen og formann i Rikslønnsnemnda.

Han tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 1992.