Rettsdata / Forfattere / Steinar Tjomsland

Steinar Tjomsland

Høyesterettsdommer Steinar Tjomsland er født 1948. Cand.jur. 1974. Han har tidligere vært byråsjef i Lovavdelingen, Justisdepartementet, advokat ved Regjeringsadvokatembetet og assisterende direktør i Norges Bank. Han tiltrådte som dommer i Høyesterett i 1991 og arbeidet der i 25 år, helt til han gikk av med pensjon.

Han tiltrådte som hovedredaktør for Norsk Lovkommentar i 1992.