Rettsdata / Forfattere / Stig Bernhard Sollund

Stig Bernhard Sollund

Stig Bernhard Sollund er født 1952. Cand.jur. 1975. Han har tidligere arbeidet som konsulent i Sosialdepartementet, dommerfullmektig i Lyngdal, juridisk konsulent i Norges Brannkasse, advokatfullmektig i Nergaard, Mellbye, Schjoldager og Sejersted, underdirektør i Skattedirektoratet og drevet advokatvirksomhet som partner i advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co og Bugge, Arentz-Hansen og Rasmussen. Han har, avbrutt av annen praksis, siden 1980 vært førstekonsulent, underdirektør, direktør og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, der han nå er ekspedisjonssjef og leder av Seksjon for skatteavtaler og utlandssaker i Skattelovavdelingen.

Han tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 2009.