Rettsdata / Forfattere / Thor Falkanger

Thor Falkanger

Thor Falkanger er født 1934. Cand.jur. 1958 og senere dr.jur. Han har tidligere arbeidet som advokat i Nordisk Skibsrederforening, Oslo. Falkanger har siden 1970 arbeidet som professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Han tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 1992.