Rettsdata / Forfattere / Tore Bråthen

Tore Bråthen

Tore Bråthen er født 1954. Cand.jur. 1982, dr.jur. 1998. Han arbeider som professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI, samt som professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.

Han tiltrådte som fagredaktør for Norsk Lovkommentar i 1997.