Rettsdata / Jurist / Faglitteratur

Faglitteratur

Ditt digitale juridiske bibliotek

Med over 150 titler har du ditt digitale bibliotek tilgjengelig direkte i Rettsdata. Samlingen leveres som tillegg til Rettsdata Total.

Bøkene er både søkbare og koplet rett mot lovparagrafer, slik at du enkelt finner kapitler og avsnitt for den aktuelle problemstillingen. Samlingen omfatter kommentarutgaver og annen juridisk litteratur fra Gyldendal og flere samarbeidende norske forlag - og den utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver. Du får også tilgang til juridiske fagtidsskrifter.

Samarbeidende forlag:
Cappelen Damm Akademisk - Christian Fr Wyller - Fagbokforlaget - Justinian forlag (Anne Cathrine Røed) - Norsk Vann - Skattebetalerforeningen - Skattedirektoratet - Tvangsfullbyrdelse DA

Last ned produktark

Siste publiserte titler
 • Ekspropriasjon

  Ekspropriasjon

  Stavang, Wang Andersen m.fl.
  2019, Cappelen Damm Akademisk
  Publisert 7. mai 2019
 • Strafferett - håndbok 2019

  Strafferett – håndbok

  Haugen og Sverdrup Efjestad
  2019, Cappelen Damm Akademisk
  Publisert 11. april 2019
 • MVA-håndboken 2019

  MVA-håndboken 2019

  [Skattedirektoratet]
  2019, Skattedirektoratet
  Publisert 2. april 2019

Titler, Faglitteratur

Anskaffelser

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

med kommentarer
Thue, Buan mfl.
2018, Gyldendal Juridisk
Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Bakken og Nordby
2013, Fagbokforlaget
Tildeling av offentlige kontrakter [2017]

Tildeling av offentlige kontrakter

Rettslige vurderinger i tildelingsfasen ved offentlige anskaffelser
Kristian Jåtog Trygstad
2017, Gyldendal Juridisk
Vann- og avløpsrett

Vann- og avløpsrett

Guttorm Jakobsen/Advokatfirmaet Haavind
2010, Norsk Vann

Arbeidsrett

Arbeidsmiljøloven før og nå

Arbeidsmiljøloven før og nå

Børre Petteresen
2005, Gyldendal Akademisk
Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis

Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis

Johansen og Stueland (red.)
2015, Gyldendal Akademisk
Arbeidstvistloven

Arbeidstvistloven

Erik Chris. Aagaard m.fl.
2014, Gyldendal Akademisk
Ferieloven

Ferieloven

Lars Holo
2006, Gyldendal Akademisk
Folketrygdloven med kommentarer

Folketrygdloven

Asbjørn Kjønstad
2007, Gyldendal Akademisk
Hovedavtalen LO-NHO 2006-2009

Hovedavtalen LO-NHO 2006-2009

Per Helge Mork
2007, Gyldendal Akademisk
Styring og vern; Arbeidsrett i offentlig sektor

Styring og vern; Arbeidsrett i offentlig sektor

Gerd Engelsrud
2017, Cappelen Damm Akademisk
Tariffavtalen - utvalgte emner

Tariffavtalen - utvalgte emner

Tron Løkken Sundet
2014, Fagbokforlaget
Tjenestetvistloven med kommentarer

Tjenestetvistloven

med kommentarer
Torgeir Bjørnaraa
2017, Gyldendal Juridisk

Barne- og familievernrett

Akutthjemlene i barnevernloven

Akutthjemlene i barnevernloven

Mons Oppedal
2008, Gyldendal Akademisk
Barnevernloven med kommentarer

Barnevernloven

Ofstad og Skar
2015, Gyldendal Akademisk
Barnevernloven

Barnevernloven

Knut Lindboe
2011, Gyldendal Rettsdata
Internasjonale barnefordelingssaker

Internasjonale barnefordelingssaker

Torunn Elise Kvisberg
2009, Gyldendal Akademisk
Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse

Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse

Kirsten Sandberg
2003, Gyldendal Akademisk

Diverse

EMK

EMK

Tor Ehlers Bertelsen
2011, Gyldendal Juridisk
Energiloven

Energiloven

Naas-Bibow og Martinsen (red.)
2011, Gyldendal Akademisk
Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven

Arnulf Tverberg
2008, Gyldendal Akademisk
Foreldelse av fordringer

Foreldelse av fordringer

Anne Cathrine Røed
2010, Cappelen Damm Akademisk
Forurensningsloven med kommentarer

Forurensningsloven

med kommentarer
Øystein Wang
2015, Gyldendal Juridisk
Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

Andersson, Høgestøl, Lie
2018, Gyldendal Juridisk
Friluftsloven med kommentarer

Friluftsloven

med kommentarer
Marianne Reusch
2016, Gyldendal Juridisk
Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid

Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid

Ragnar L. Auglend
2016, Gyldendal Juridisk
Havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven

Brynjar Østgård
2015, Gyldendal Akademisk
Hindringsfritak. Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27

Hindringsfritak

Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27
Anders Mikelsen
2011, Gyldendal Akademisk
Konkurranseloven

Konkurranseloven

Evensen og Sæveraas (red.)
2009, Gyldendal Akademisk
Utlendingsloven

Utlendingsloven

Terje Einarsen
2008, Fagbokforlaget
Vann- og avløpsrett

Vann- og avløpsrett

Guttorm Jakobsen/Advokatfirmaet Haavind
2010, Norsk Vann

Entreprise-, plan- og bygningsrett

Bustadoppføringslova. En praktisk juridisk håndbok

Bustadoppføringslova

En praktisk juridisk håndbok
Christian Wefling
2012, Cappelen Damm Akademisk
Bustadoppføringslova. Elektronisk bokprosjekt, kap. I-IV

Bustadoppføringslova

Elektronisk bokprosjekt, kap. I-IV
Lasse Simonsen
2015, Gyldendal Juridisk
Byggherreforskriften med kommentarer [2016]

Byggherreforskriften

med kommentarer
Grethe Gullhaug og Kjetil Sangolt
2016, Gyldendal Juridisk
NS 8403 med kommentarer. Byggeleder og konsulentavtaler

NS 8403 med kommentarer

Byggeleder og konsulentavtaler
Anne Cathrine Røed
2006, Anne C. Røed / Justinian Forlag
NS 8405 med kommentarer

NS 8405

Marthinussen, Giverholt og Arvesen
2016, Gyldendal Juridisk
NS 8406

NS 8406

Arvesen, Marthinussen, Giverholt
2014, Gyldendal Jurdisk
NS 8407

NS 8407

Giverholt, Arvesen og Marthinussen
2012, Gyldendal Akademisk
Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven

Frode A. Innjord m.fl.
2010, Gyldendal Akademisk
På rett grunn

På rett grunn

Barbo og Simonsen
2010, Gyldendal Akademisk

Erstatningsrett

Om erstatningsrett

Om erstatningsrett

Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup
Wilhelmsen og Hagland
2017, Gyldendal Juridisk
Pasientskaderett

Pasientskaderett

Syse, Kjelland og Jørstad
2011, Gyldendal Juridisk
Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten

Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten

Anne Marie Frøseth
2013, Fagbokforlaget
Skadeserstatningsloven

Skadeserstatningsloven

Bjørn Engstrøm
2010, Gyldendal Akademisk
Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten

Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten

Morten Kjelland
2008, Gyldendal Akademisk
Voldsoffererstatningsloven

Voldsoffererstatningsloven

Henning Brath
2011, Gyldendal Juridisk

Familie, arv og skifte

Ekteskapsloven bind 1 med kommentarer

Ekteskapsloven

Bind 1
Holmøy, Lødrup og Aasland
2013, Gyldendal Juridisk
Tilbakekall av testamenter

Tilbakekall av testamenter

Peter E. Hambro
2010, Gydendal Akademisk
Uskifte

Uskifte

John Aasland
2008, Gyldendal Akademisk

Fast eiendomsrett

Avhendingsloven

Avhendingsloven

Harald Benestad Andersen
2008, Gyldendal Akademisk
Boligrett

Boligrett

Christian Fr. Wyller
2009, [Wyller]
Borettslovene med kommentarer

Borettslovene

med kommentarer
Lilleholt og Wyller
2018, Gyldendal Juridisk
Bustadoppføringslova. En praktisk juridisk håndbok

Bustadoppføringslova

En praktisk juridisk håndbok
Christian Wefling
2012, Cappelen Damm Akademisk
Bustadoppføringslova. Elektronisk bokprosjekt, kap. I-IV

Bustadoppføringslova

Elektronisk bokprosjekt, kap. I-IV
Lasse Simonsen
2015, Gyldendal Juridisk
Eiendomsmegling - rettslige spørsmål

Eiendomsmegling - rettslige spørsmål

Karl Rosén og Dag H. Torsteinsen
2008, Gyldendal Akademisk
Ekspropriasjon

Ekspropriasjon

Stavang, Wang Andersen m.fl.
2019, Cappelen Damm Akademisk
Hevd

Hevd

Borgar Høgetveit Berg
2005, Cappelen Damm Akademisk
Hindringsfritak

Hindringsfritak

Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27
Anders Mikelsen
2011, Gyldendal Akademisk
Husleieavtaler

Husleieavtaler

Parelius og Bragdø-Ellens
2010, Fagbokforlaget
Kjøpsloven

Kjøpsloven

Bergen, Konow og Rognlien
2008, Gyldendal Akademisk
Mangler ved omsetning av boliger

Mangler ved omsetning av boliger

Harald Benestad Anderssen
2016, Gyldendal Juridisk
Tinglysing

Tinglysing

Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech
2009, Cappelen Damm Akademisk
Tomtefesteloven med kommentarer

Tomtefesteloven

med kommentarer
Kjøllesdal, Andersen, Sletner
2016, Gyldendal Juridisk

Forsikring

Forsikringsavtaleloven

Forsikringsavtaleloven

Brynildsen, Lid og Nygård
2014, Gyldendal Akademisk
Pasientskaderett

Pasientskaderett

Syse, Kjelland og Jørstad
2011, Gyldendal Akademisk

Forvaltningsrett

Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten

Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten

Karl Harald Søvig (red.)
2015, Fagbokforlaget
Forvaltningsloven

Forvaltningsloven

Geir Woxholth
2011, Gyldendal Juridisk
Frihagens forvaltningsrett

Frihagens forvaltningsrett

Bernt og Rasmussen
2010, Fagbokforlaget
Kommunalrett

Kommunalrett

Oppgaver, organisering og kontroll
Engelsrud, Sletnes og Jahren
2014, Cappelen Damm Akademisk
Offentleglova

Offentleglova

Bernt og Hove
2009, Fagbokforlaget
Pasient- og brukerrettighetsloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Aslak Syse
2015, Gyldendal Akademisk
Utlendingsloven

Utlendingsloven

Terje Einarsen
2008, Fagbokforlaget

Helse- og sosialrett

Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer

Helse- og omsorgstjenesteloven

med kommentarer
Kjellevold, Søvig, Østenstad
2016, Fagbokforlaget
Helsepersonelloven

Helsepersonelloven

Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad
2010, Fagbokforlaget
Pasient- og brukerrettighetsloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Aslak Syse
2015, Gyldendal Akademisk
Pasientskaderett

Pasientskaderett

Syse, Kjelland og Jørstad
2011, Gyldendal Juridisk
Psykisk helsevernloven med kommentarer

Psykisk helsevernloven

med kommentarer
Aslak Syse
2016, Gyldendal Juridisk
Retten til individuell plan og koordinator

Retten til individuell plan og koordinator

Alice Kjellevold
2013, Fagbokforlaget
Velferd og rettferd; Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år

Velferd og rettferd; Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år

Syse, Ketscher, Lilleholt og Smith
2013, Gyldendal Juridisk

Immaterialrett

Immaterialrett

Immaterialrett

Helset, Reimers, Stene og Vik
2009, Cappelen Damm Akademisk
Markedsføringsloven

Markedsføringsloven

Lunde, Mestad og Michaelsen
2015, Gyldendal Akademisk
Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett

Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett

Monica Viken
2012, Gyldendal Juridisk

Konkurs, insolvens, tvangsfullbyrdelse

Foreldelse av fordringer

Foreldelse av fordringer

Anne Cathrine Røed
2010, Cappelen Damm Akademisk
Panteloven

Panteloven med kommentarer

Jens Edvin A. Skoghøy
2016, Gyldendal Akademisk
Praktisk konkurs; bobehandling

Praktisk konkurs; bobehandling

Ernst Moe
2007, Gyldendal Akademisk
Utleggsforretninger

Utleggsforretninger

Sæbø og Haakensen
2012, Tvangsfullbyrdelse DA
Dekningsloven med kommentarer

Dekningsloven

med kommentarer
Aasebø, Madsen og Sandvik
2015, Gyldendal Juridisk

Personrett

Personvern i finanssektoren

Personvern i finanssektoren

Ottesen og Blixrud
2010, Gyldendal Akademisk
Personvernhåndboken [2016]

Personvernhåndboken

Tønseth, Stubø, Olsen og Ljostad
2016, Gyldendal Juridisk
Personvern - publisering og behandling av personopplysninger

Personvern - publisering og behandling av personopplysninger

Wessel-Aas og Ødegaard
2018, Gyldendal Juridisk
Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11 a med kommentarer

Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11 a

med kommentarer
Sande, Linge og Choon Rasmussen
2017, Gyldendal Juridisk

Regnskap og revisjon

Bokføringsloven

Bokføringsloven

Jan Terje Kaaby
2015, Fagbokforlaget
Den eksterne revisor

Den eksterne revisor

Bror Petter Gulden
2015, Gyldendal Akademisk
Fusjon og fisjon

Fusjon og fisjon

Skatt, Regnskap, Selskapsrett
Aamelfot, Bjørken, Bjørnslett, Jacobsen, Johansen, Løfsgaard og Wilter
2015, Fagbokforlaget
God regnskapsføringsskikk

God regnskapsføringsskikk

Høylie, Kristensen og Opsahl
2015, Gyldendal Akademisk
Regnskapsanalyse; Aktiv bruk av regnskapet

Regnskapsanalyse; Aktiv bruk av regnskapet

Ekland og Knutsen
2011, Gyldendal Akademisk
Regnskapsloven

Regnskapsloven

Handeland og Schwencke
2011, Gyldenal Akademisk
Revisjon - teori og metode

Revisjon - teori og metode

Bror Petter Gulden
2016, Cappelen Damm Akademisk
Revisors erstatningsansvar

Revisors erstatningsansvar

Erling Hjelmeng
2007, Fagbokforlaget
Årsregnskapet i teori og praksis 2017

Årsregnskapet i teori og praksis 2017

Schwencke, Haugen, Baksaas, Stenheim og Avlesen-Østli
2018, Gyldendal Akademisk

Selskapsrett, børs og finans

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Andenæs, Berge og Buskerud Christoffersen
2017, Calax
Aksjonæravtaler

Aksjonæravtaler

Jannik Woxholth
2014, Gyldendal Juridisk
Egenkapitaltransaksjoner

Egenkapitaltransaksjoner

Britt Torunn Hove m.fl.
2014, Fagbokforlaget
Ekstern revisors handleplikter

Ekstern revisors handleplikter

Kari Birkeland
2017, Cappelen Damm Akademisk
Finansavtaleloven

Finansavtaleloven

Grøttjord og Rosén
2014, Gyldendal Jurdisik
Finansrådgivers ansvar og plikter

Finansrådgivers ansvar og plikter

Jone Engh
2009, Cappelen Damm Akademisk
Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer

Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer

Bjarte Eide
2009, Gyldendal Akademisk
Fusjon og fisjon

Fusjon og fisjon

Skatt, Regnskap, Selskapsrett
Aamelfot, Bjørken, Bjørnslett, Jacobsen, Johansen, Løfsgaard og Wilter
2015, Fagbokforlaget
Gjeld og renter

Gjeld og renter

Hugo P. Matre
2012, Gyldendal Juridisk
Innføring i finansmarkedsrett

Innføring i finansmarkedsrett

Trude Myklebust
2011, Fagbokforlaget
Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

Gina Bråthen
2014, Gyldendal Akademisk
Kjøp og salg av virksomhet

Kjøp og salg av virksomhet

Margrethe Buskerud Christoffersen
2008, Gyldendal Akademisk
Lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Karl Rosén
2011, Gyldendal Akademisk
Moderne forretningsjus III

Moderne forretningsjus III

Harald Benestad Anderssen og Tore Bråthen (red.)
2016, Fagbokforlaget
Regnskapsloven

Regnskapsloven

Handeland og Schwencke
2011, Gyldendal Akademisk
Samvirkeforetak

Samvirkeforetak

Tore Fjørtoft og Ole Gjems-Onstad
2009, Gyldendal Akademisk
Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder. Festskrift til Mads Henry Andenæs

Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder

Festskrift til Mads Henry Andenæs

2010, Gyldendal Akademisk
Selskapsloven

Selskapsloven

Geir Woxholth
2005, Gyldendal Akademisk
Stiftelsesloven

Stiftelsesloven

Gudmund Knudsen og Geir Woxholth
2004, Gyldendal Akademisk
Tilretteleggeransvar

Tilretteleggeransvar

Olav Fr. Perland
2013, Cappelen Damm Akademisk
Valg av selskapsform

Valg av selskapsform

Ole Gjems-Onstad
2013, Gyldendal Juridisk
Verdipapirfondloven med kommentarer

Verdipapirfondloven

med kommentarer
Karl Rosén
2015, Gyldendal Juridisk

Sivilprosess

Gruppesøksmål

Gruppesøksmål

Berg og Nordby
2012, Gyldendal Akademisk
Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett

Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett

Monica Viken
2012, Gyldendal Juridisk
Meklerrollen ved mekling i domstolene

Meklerrollen ved mekling i domstolene

Camilla Bernt
2011, Fagbokforlaget
Sakførsel

Sakførsel

Sakførsel i sivile saker etter tvisteloven av 2005
Knut Boye
2017, Gyldendal Juridisk
Sivilprosess

Sivilprosess

Anne Robberstad
2013, Fagbokforlaget
Voldgift

Voldgift

Geir Woxholth
2013, Gyldendal Juridisk
Voldgift i et nøtteskall

Voldgift i et nøtteskall

Borgar Høgetveit Berg og Ola Ø. Nisja
2018, Gyldendal Juridisk
Voldgiftsloven

Voldgiftsloven

Borgar H. Berg (red.)
2006, Gyldendal Akademisk

Skatterett

Aktuell bedriftsbeskatning

Aktuell bedriftsbeskatning

Gjems-Onstad og Folkvord
2013, Gyldendal Juridisk
Aktuell merverdiavgiftsrett

Aktuell merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad og Dyrnes (red.)
2015, Gyldendal Juridisk
Fusjon og fisjon

Fusjon og fisjon

Skatt, Regnskap, Selskapsrett
Aamelfot, Bjørken, Bjørnslett, Jacobsen, Johansen, Løfsgaard og Wilt
2015, Fagbokforlaget
Inntekt av virksomhet

Inntekt av virksomhet

Gregar Berg-Rolness
2009, Gyldendal Akademisk
Lønns-ABC

Lønns-ABC

Oslo Kemnerkontor / Skattedirektoratet
2016
Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Aasprong Dyrnes og Mikelsen (red.)
2017, Gyldendal Juridisk
Moderne forretningsjus III

Moderne forretningsjus III

Harald Benestad Anderssen og Tore Bråthen (red.)
2016, Fagbokforlaget
MVA-Guiden 2014

MVA-Guiden 2014

[Infotjenester]
2014, Infotjenester/NARF Ekstra
MVA-håndboken 2019

MVA-håndboken 2019

[Skattedirektoratet]
2019, Skattedirektoratet
MVA-kommentaren

MVA-kommentaren

Gjems-Onstad, Kildal, Aasprong Dyrnes, Mikelsen, Kristensen
2016, Gyldendal Akademisk
Norsk Bedriftsskatterett

Norsk Bedriftsskatterett

Folkvord, Furuseth, Ferdowsi, Gjems-Onstad
2018, Gyldendal Juridisk
Norsk skatteavtalerett

Norsk skatteavtalerett

Arvid Aage Skaar m.fl.
2006, Gyldendal Akademisk
Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Ole Gjems-Onstad og Eivind Furuseth (red.)
2013, Gyldendal Juridisk
Praktisk merverdiavgiftsrett

Praktisk merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad, Aasprong Dyrnes og Kildal (red.)
2012, Gyldendal Juridisk
Skatt ved fusjon og fisjon

Skatt ved fusjon og fisjon

Benn Folkvord
2006, Gyldendal Akademisk
Skatte-ABC 2018/19

Skatte-ABC 2018/19 (tidl. Lignings-ABC)

Skattedirektoratet
2019, Fagbokforlaget
Skattebetalingshåndboken

Skattebetalingshåndboken


2018, Skattedirektoratet
Skatteforvaltningshåndboken 2018

Skatteforvaltningshåndboken 2018


2018, Skattedirektoratet
Skattehåndboken 2018/2019

Skattehåndboken 2018/2019


2019, Skattebetalerforeningen
Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten

Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten

Gregar Berg-Rolness
2016, Gyldendal Juridisk
Skatteprosess

Skatteprosess

Ole Gjems-Onstad og Hugo Matre (red.)
2011, Gyldendal Akademisk
Skatterett for næringsdrivende 2017

Skatterett for næringsdrivende 2017

Arthur J. Brudvik
2017, Cappelen Damm Akademisk
Utbytte

Utbytte

Benn Folkvord
2013, Gyldendal Juridisk
Årsregnskapet i teori og praksis 2018

Årsregnskapet i teori og praksis 2018

Schwencke, Haugen, Baksaas, Stenheim og Avlesen-Østli
2019, Gyldendal Akademisk

Straff og straffeprosess

Strafferett - håndbok 2019

Strafferett – håndbok

Haugen og Sverdrup Efjestad
2019, Cappelen Damm Akademisk
Bevis i straffesaker

Bevis i straffesaker

Utvalgte emner
Aarli, Hedlund og Jebens (Red.)
2015, Gyldendal Juridisk
Bevisdømmelse i praksis

Bevisdømmelse i praksis

Eivind Kolflaath
2013, Fagbokforlaget
Bevisvurdering

Bevisvurdering

Usikkerhet og sannsynlighet
Erling Eide
2016, Cappelen Damm Akademisk
DNA-bevis

DNA-bevis

Ragna Aarli
2010, Cappelen Damm Akademisk
Forbrytelser mot vårt økonomiske system

Forbrytelser mot vårt økonomiske system

Bjørn Stordrange
2014, Fagbokforlaget
Foretaksstraff

Foretaksstraff

Knut Høivik
2012, Cappelen Damm Akademisk
Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

Andersson, Høgestøl, Lie
2018, Gyldendal Juridisk
Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid

Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid

Ragnar L. Auglend
2016, Gyldendal Juridisk
Innføring i straffeprosess

Innføring i straffeprosess

Knut Steinar Fredriksen
2009, Gyldendal Akademisk
Norsk spesiell strafferett

Norsk spesiell strafferett

Magnus Matningsdal
2016, Fagbokforlaget
Straffesaksbehandling i tingrettene

Straffesaksbehandling i tingrettene

Tor Langbach
2007, Gyldendal Akademisk
Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen

Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen

Ørnulf Øyen
2010, Fagbokforlaget