Rettsdata / Kommune

Rettsdata Kommune

Med abonnement på Rettsdata Kommune får du et digitalt og effektivt arbeidsverktøy som sikrer trygg, enkel og kvalitetssikret saksbehandling.  

Alle de relevante kildene og kommentarene er strukturert etter kommunens tjenesteområder:

Innhold:

Relevant regelverk og praksis

 • Vedtak og uttalelser fra forvaltningen
  - Rundskriv og veiledere fra departementene/direktoratene
  - Fylkesmannssaker
  - KOFA-avgjørelser
 • Lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser
 • Internasjonale rettskilder

Lover med kommentarer - utfyllende og oppdaterte
Lovtekstene blir enklere å forstå med lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar. Lovkommentarene leveres til alle lovene i Rettsdata Kommune.

Faglitteratur
Over 30 kommentarutgaver og annen juridisk litteratur (leveres som tillegg).

Last ned:

Rettsdata gjør din hverdag enklere

 • Trygg, enkel og kvalitetssikret saksbehandling
 • Samlet tilgang til forvaltningsrettslige- og juridiske kilder.
 • Du finner enkelt frem til lovbestemmelsen du trenger, og får faglig veiledning til å benytte den.
 • Du kan stole på at alle lover og bestemmelser til enhver tid er oppdatert.
 • Tidsbesparende

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta produktnyheter, brukertips og informasjon om ny faglitteratur. Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fagbøker

Vi er Norges største jusredaksjon og utgir lærebøker, profesjonsbøker, kommentarutgaver og lovsamlinger. 
Se vårt brede utvalg av fagbøker