Rettsdata / Kommune / Faglitteratur

Faglitteratur

Ditt digitale fagbibliotek

Med over 30 titler har du ditt digitale fagbibliotek direkte tilgjengelig i Rettsdata. Leveres som tillegg til Rettsdata Kommune.

Samlingen omfatter kommentarutgaver og faglitteratur fra Gyldendal og flere samarbeidende norske forlag - og den utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver. Du får også tilgang til juridiske fagtidsskrifter.

Samarbeidende forlag: 
Cappelen Damm Akademisk - Christian Fr. Wyller - Fagbokforlaget - Justinian forlag (Anne Cathrine Røed) - Norsk Vann

Last ned produktark

Siste publiserte titler
 • Borettslovene med kommentarer

  Borettslovene

  Lilleholt og Wyller
  2018, 2018, Gyldendal Juridisk
  Publisert 11. desember 2018
 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

  Thue, Buan mfl.
  2018, Gyldendal Juridisk
  Publisert 5. desember 2018
 • Personvern - publisering og behandling av personopplysninger

  Personvern - publisering og behandling av personopplysninger

  Wessel-Aas og Ødegaard
  2018, Gyldendal Juridisk
  Publisert 10. september 2018

Titler, Faglitteratur

Akutthjemlene i barnevernloven

Akutthjemlene i barnevernloven

Mons Oppedal
2008, Gyldendal Akademisk
Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis

Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis

Johansen og Stueland (red.)
2015, Gyldendal Akademisk
Arbeidstvistloven

Arbeidstvistloven

Erik Chris. Aagaard m.fl.
2014, Gyldendal Akademisk
Barnevernloven

Barnevernloven

Ofstad og Skar
2015, Gyldendal Akademisk
Barnevernloven

Barnevernloven

Knut Lindboe
2011, Gyldendal Rettsdata
Boligrett

Boligrett

Christian Fr. Wyller
2009, [Wyller]
Borettslovene med kommentarer

Borettslovene

med kommentarer
Lilleholt og Wyller
2018, 2018, Gyldendal Juridisk
Bustadoppføringslova. En praktisk juridisk håndbok

Bustadoppføringslova

En praktisk juridisk håndbok
Christian Wefling
2012, Cappelen Damm Akademisk
Ekspropriasjon

Ekspropriasjon

Stavang, Wang Andersen m.fl.
2015, Cappelen Damm Akademisk
Folketrygdloven

Folketrygdloven

Asbjørn Kjønstad
2007, Gyldendal Akademisk
Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten

Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten

Karl Harald Søvig (red.)
2015, Fagbokforlaget
Forurensningsloven med kommentarer

Forurensningsloven

med kommentarer
Øystein Wang
2015, Gyldendal Juridisk
Forvaltningsloven

Forvaltningsloven

Geir Woxholth
2011, Gyldendal Juridisk
Frihagens forvaltningsrett

Frihagens forvaltningsrett

Bernt og Rasmussen
2010, Fagbokforlaget
Havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven

Brynjar Østgård
2015, Gyldendal Akademisk
Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer

Helse- og omsorgstjenesteloven

med kommentarer
Kjellevold, Søvig, Østenstad
2016, Fagbokforlaget
Helsepersonelloven

Helsepersonelloven

Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad
2010, Fagbokforlaget
Hevd

Hevd

Borgar Høgetveit Berg
2005, Cappelen Damm Akademisk
Husleieavtaler

Husleieavtaler

Parelius og Bragdø-Ellens
2010, Fagbokforlaget
Internasjonale barnefordelingssaker

Internasjonale barnefordelingssaker

Torunn Elise Kvisberg
2009, Gyldendal Akademisk
Kommunalrett. Oppgaver, organisering og kontroll

Kommunalrett

Oppgaver, organisering og kontroll
Engelsrud, Sletnes og Jahren
2014, Cappelen Damm Akademisk
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

med kommentarer
Thue, Buan mfl.
2018, Gyldendal Juridisk
NS 8403 med kommentarer. Byggeleder og konsulentavtaler

NS 8403 med kommentarer

Byggeleder og konsulentavtaler
Anne Cathrine Røed
2006, Anne C. Røed / Justinian Forlag
NS 8405

NS 8405

Marthinussen, Giverholt og Arvesen
2016, Gyldendal Juridisk
NS 8406

NS 8406

Arvesen, Marthinussen, Giverholt
2014, Gyldendal Juridisk
NS 8407

NS 8407

Giverholt, Arvesen og Marthinussen
2012, Gyldendal Akademisk
Offentleglova

Offentleglova

Bernt og Hove
2009, Fagbokforlaget
Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Bakken og Nordby
2013, Fagbokforlaget
Pasient-og brukerrettighetsloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Aslak Syse
2015, Gyldendal Akademisk
Pasientskaderett

Pasientskaderett

Syse, Kjelland og Jørstad
2011, Gyldendal Akademisk
Personvern - publisering og behandling av personopplysninger

Personvern - publisering og behandling av personopplysninger

Wessel-Aas og Ødegaard
2018, Gyldendal Juridisk
Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven

Frode A. Innjord m.fl.
2010, Gyldendal Akademisk
Psykisk helsevernloven med kommentarer

Psykisk helsevernloven

med kommentarer
Aslak Syse
2016, Gyldendal Juridisk
På rett grunn

På rett grunn

Barbo og Simonsen
2010, Gyldendal Akademisk
 Retten til individuell plan og koordinator

Retten til individuell plan og koordinator

Alice Kjellevold
2013, Fagbokforlaget
Styring og vern; Arbeidsrett i offentlig sektor

Styring og vern; Arbeidsrett i offentlig sektor

Gerd Engelsrud
2017, Cappelen Damm Akademisk
Tariffavtalen - utvalgte emner

Tariffavtalen - utvalgte emner

Tron Løkken Sundet
2014, Fagbokforlaget
Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse

Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse

Kirsten Sandberg
2003, Gyldendal Akademisk
Tildeling av offentlige kontrakter

Tildeling av offentlige kontrakter

Rettslige vurderinger i tildelingsfasen ved offentlige anskaffelser
Kristian Jåtog Trygstad
2017, Gyldendal Juridisk
Tjenestetvistloven

Tjenestetvistloven

med kommentarer
Torgeir Bjørnaraa
2017, Gyldendal Juridisk
Tomtefesteloven med kommentarer

Tomtefesteloven

med kommentarer
Kjøllesdal, Andersen, Sletner
2016, Gyldendal Juridisk
Vann- og avløpsrett

Vann- og avløpsrett

Guttorm Jakobsen/Advokatfirmaet Haavind
2010, Norsk Vann
Velferd og rettferd; Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år

Velferd og rettferd; Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år

Syse, Ketscher, Lilleholt og Smith
2013, Gyldendal Juridisk