Registrering som vitenskapelig publisering – CRIStin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av vitenskapelige forskningsaktiviteter og –resultater.[1]

[Hentet fra Norsk Lovkommentars Forfatterveiledning pr. september 2017]

NLK er fra 2017 godkjent som poenggivende publikasjon på nivå 1 til registrering i CRIStin. Vurdering for godkjennelse foretas pr. manus/lov.

Redaksjonen (fag- og hovedredaktør samlet) vurderer samtlige NLK-manus faglig, både hovedrevisjoner og løpende ajourhold.
Redaksjonen vurderer om manus kvalifiserer for registrering på nivå 1 i CRIStin. Vurderingen foretas på oppfordring av forfatter, men kan initieres av redaksjonen.

Rettsdata registrerer alle manus som blir vurdert poenggivende for CRIStin.

Hovedkriterier for CRIStin-registrering av NLK-manus

  • Manuset skal være nyskapende og/eller utfyllende.
  • Lovkommentarene skal være nye til en hel lov eller betydelige lovdeler. Full omskrivning (hovedrevisjon) av hele eller større manusdeler kan kvalifisere etter nærmere vurdering.
  • I delte lover vurderes forfatters manusdel isolert for kvalifisering etter kriteriene.
  • Overtatt manus av ny forfatter kvalifiserer ikke for registrering, selv om originalt manus var godkjent av forutgående forfatter. Revidert manus gjennomgår ny vurdering.

Redaksjonen er ikke forpliktet til å begrunne avslag.

Har du spørsmål: Kontakt oss på norsklovkommentar@gyldendal.no eller redaktør i NLK Tone Sundet: tone.sundet@gyldendal.no .

1) Rapporteringsinstruks (pr. 2017):
http://www.cristin.no/nvi-rapportering/rapporteringsinstruksen/