Rettsdata / Nyheter / Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og erstatningsansvar

Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og erstatningsansvar

Forfatteren tar opp to spørsmål relatert til utstederselskapets løpende informasjonsplikt og erstatnings ansvar, nemlig hvorvidt gjeldende rett er tilstrekkelig effektiv og om det er potensial for effektivisering av plikten og ansvaret. 

Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og erstatningsansvar har et rettspolitisk budskap og er basert på grundige de lege lata­-analyser av praktisk relevans. Boken er basert på forfatterens avhandling.

Boken er skrevet av Caroline Bang Stordrange.

Du kan kjøpe boken her.

Publisert: 10. april 2019

Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og erstatningsansvar