Rettsdata / Nyheter / Boken "Aktuell bedriftsbeskatning" er tilgjengelig digitalt i Rettsdata

"Aktuell bedriftsbeskatning" er tilgjengelig

Denne boken tar for seg aktuelle problemstillinger for dem som jobber med skatterett i næringslivet. 

Boken inneholder en omfattende og konkret artikkel om de mange praktiske spørsmål som kan oppstå i forhold til Aksjonærregisteret. I tillegg til aktuelle problemstillinger innenfor norsk bedriftsbeskatning gir boken en oversikt over selskapsrettslige momenter ved valg av organisasjonsform.  

Dette er den fjerde boken som utgis som ledd i BIs Masterstudium i skatte– og avgiftsrett. Bokens kapitler er basert på master– og prosjektoppgaver. Forfatterne arbeider til daglig med skatterett, enten i skatteetaten eller i privat sektor. Redaktørene har bidratt med to kapitler: Kapittel 2 om grensen mellom egen– og fremmedkapital, ved Benn Folkvord, og kapittel 11 om valg av selskapsform, ved Ole Gjems-Onstad. 

Du finner boken i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Revisjon og Rettsdata Total.

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 

Publisert: 26. mars 2018

Boken "Aktuell bedriftsbeskatning" er tilgjengelig digitalt i Rettsdata