Rettsdata / Nyheter / «Byggherreforskriften med kommentarer» er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata

«Byggherreforskriften med kommentarer»

Boken er et praktisk verktøy for alle som må forholde seg til byggherreforskriften.

Byggherreforskriften pålegger byggherrer, prosjekterende, rådgivere og utførende omfattende forpliktelser som disse må kjenne til og kunne ivareta. I «Byggherreforskriften med kommentarer» går advokatene Grethe Gullhaug og Kjetil Sangolt gjennom strukturen i forskriften, forklarer innholdet i enkeltbestemmelsene og hvordan disse må leses i sammenheng. Forfatterne gir også praktiske tips til håndtering av pliktene og hvordan aktørene kan oppnå forskriftens formål om å verne arbeidstakerne i prosjektet. Mulige konsekvenser ved overtredelse av byggherreforskriften – strafferettslig og kontraktuelt – blir også grundig behandlet.

Boken utkom i papir hos Gyldendal Juridisk i 2016. Den inngår nå i Rettsdata Totals fagboktillegg, samt i Rettsdata Kommunes fagboktillegg. Boken er naturligvis også lett tilgjengelig fra Rettsdata Entreprise-, plan- og bygningsrett.

Du finner boken i Rettsdata her.

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss her for gratis prøvetilgang:

Publisert: 5. juli 2018

«Byggherreforskriften med kommentarer» er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata