Rettsdata / Nyheter / Den eksterne revisor i ny utgave

Den eksterne revisor i ny utgave

Av Bror Petter Gulden

Bror Petter Guldens klassiker Den eksterne revisor foreligger i 9. utgave, nå også digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Boken er utgitt i papir av Gyldendal Akademisk, Rettsdatas søsterforlag, tidligere i år. Det er med andre ord en rykende fersk utgave som nå er tilgjengelig også digitalt.

Gulden skriver bl.a. i bokens forord: "Åttende utgave av boken utkom i 2012. Siden da har det kommet noen endringer i lovverket, og 16. april 2014 vedtok EU både en ny forordning og vesentlige endringer i det gjeldende revisjonsdirektivet. Direktivet gjelder generelt for godkjennelse av revisorer og revisjonsselskaper og revisjon av alle revisjonspliktige foretak, mens den nye forordningen stiller særlige krav til revisorer/revisjonsselskaper og revisjon når klienten er et «foretak av allmenn interesse». Forordningen skal gjøres gjeldende som lov eller forskrift i medlemslandene, med ikrafttredelse senest 17. juni 2016. Direktivendringene skal reflekteres i nasjonal lovgivning i medlemslandene, med ikrafttredelse senest samme dato."

Den eksterne revisor inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget (bestilles særskilt) i Rettsdata Regnskap og revisjon.

Kjøp boken

Publisert: 26. november 2015