Rettsdata / Nyheter / Eksamensrettet kurs i obligasjonsrett

Eksamensrettet kurs i obligasjonsrett

Gyldendal og Kluge advokatfirma inviterer jusstudenter til eksamensrettet kurs med advokat Peter Hallsteinsen.

Vi har gleden av å invitere til eksamensrettet kurs i obligasjonsrett med advokat Peter Hallsteinsen tirsdag 29. januar fra kl. 09.00-12.00. Vi serverer en enkel frokost fra kl. 08.30. 

Tema for seminaret er Lojalitetsplikt i kontraktsforhold.

Målgruppe: Studenter som skal ta eksamen i Formuerett I (JUS3111).

Sted: Gyldendal Norsk Forlags lokaler, Sehesteds gate 4, Oslo.

Kurset er nå fulltegnet. Ønsker du å stå på venteliste, send en e-post til marked@rettsdata.no

Peter Hallsteinsen er ansatt i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han har erfaring fra arbeid som dommerfullmektig og konstituert sorenskriver ved Sandefjord tingrett. Hallsteinsen har omfattende erfaring med foredrag og undervisning, blant annet som kursholder ved Universitetet i Oslo og sensor ved Universitet i Bergen. Våren 2014 vant han Juridisk studentutvalgs undervisningspris.

Peter Hallsteinsen har skrevet boken Alminnelig obligasjonsrett som gir en praktisk, pedagogisk og moderne oversikt over obligasjonsretten. Boken ble utgitt på Gyldendal forlag i 2018.

Publisert: 17. januar 2019

Eksamensrettet kurs i obligasjonsrett