Rettsdata / Nyheter / Eksamensrettet kurs i straffeprosess

Eksamensrettet kurs i straffeprosess

Vi inviterer jusstudenter til eksamensrettet kurs i straffeprosess fredag 27. april.

Gyldendal Rettsdata inviterer til kurs i straffeprosess med politiadvokat Esben Kyhring fredag 27. april kl. 12.00-14.00. Det blir enkel matservering fra kl. 11.30. 

Tema for seminaret er «Om anklageprinsippet og tilgrensende emner i straffeprosessen».

Esben Kyhring jobber i dag som politiadvokat ved ØKOKRIM. Han var utvalgssekretær for straffeprosessutvalget, som leverte sitt forslag til ny straffeprosesslov i november 2016. 

Målgruppe: Studenter som skal ta eksamen i Prosess og strafferett JUS4211.

Sted: Gyldendal Norsk Forlags lokaler, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo.

Kurset er fulltegnet. 

Ønsker du å stå på venteliste, send en e-post til marked@rettsdata.no 

Publisert: 5. april 2018

Eksamensrettet kurs i straffeprosess