Rettsdata / Nyheter / Ekstern revisors handleplikter er tilgjengelig digitalt i Rettsdata

Ekstern revisors handleplikter

Ekstern revisors handleplikter er skrevet av førsteamanuensis Kari Birkeland. Boken er basert på hennes doktoravhandling.

"I Norge har revisors ansvar utviklet seg fra et meget beskjedent nivå på begynnelsen av 1900-tallet til dagens betydelige erstatnings- og straffeansvar. Revisors erstatningsansvar er den sanksjonsformen i Norge som er mest utbredt i rettspraksis, sammenlignet med administrativ sanksjon og straffeansvar, som er de to øvrige rettslige sanksjonsformene overfor eksterne revisorer", skriver Birkeland i sitt forord. Boken utkom i papirutgave i 2017, og er forlagt av Cappelen Damm Akademisk.

Gyldendal Rettsdata samarbeider med Cappelen Damm om digital publisering av juridiskfaglige utgivelser.

Boken er strukturert i to hoveddeler, Plassering av emnet lovpliktig revisjon (del II), og Ansvarsgrunnlaget (del III). I del III kan vi bl.a. lese om  Revisors plikter etter lovgivningen og hvilken betydning revisors ulike pliktbrudd har for aktsomhetsnormen (kap. 12).

Du finner Ekstern revisors handleplikter digitalt i faglitteratur-tillegget her

Har du ikke Rettsdata?

Publisert: 26. november 2018

Ekstern revisors handleplikter er tilgjengelig digitalt i Rettsdata