Rettsdata / Nyheter / Festskrift til Tor-Aksel Busch

Festskrift til riksadvokat Tor-Aksel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch fyller 70 år 17. mars 2020, og han har sin siste arbeidsdag som riksadvokat 31. oktober 2019. Som takk for lang og tro tjeneste i påtalemyndigheten og for rettsstaten vil vi hylle ham med et festskrift.

Tor-Aksel Busch har arbeidet i påtalemyndigheten i en mannsalder. Ved Riksadvokatembetet har han vært i drøyt 32 år, de første 10 årene som assisterende riksadvokat og de siste 22 årene som riksadvokat. Gjennom straffesaksbehandling, rettspolitiske bidrag og deltakelse i det offentlige ordskiftet for øvrig har han hatt betydelig innflytelse på strafferettens og straffeprosessens område. Et uttalt formål ved hans virke har vært å sikre en human strafferettspleie og å verne om den liberale rettsstat.

Dette festskriftet inneholder artikler fra fagområdene strafferett og straffeprosess, og over 50 forfattere har bidratt.

Redaksjonskomiteen inviterer deg med dette til å bestille festskriftet og samtidig få ditt navn oppført i tabula gratulatoria.

Knut Erik Sæther
Ulf Stridbeck
Runar Torgersen
Kjerstin A. Kvande

INFORMASJON OM BESTILLING

Ja, jeg vil hilse Tor-Aksel Busch, og ber om at mitt navn blir ført opp i tabula gratulatoria, samtidig som jeg bestiller festskriftet til kroner 1299,- (porto kommer i tillegg).

Påmelding til tabulaen må være forlaget i hende innen 20. juni 2019.
Klikk her for å markere din hyllest til jubilanten.

Bestillingen kan også sendes inn per e-post: juridisk@gyldendal.no
Ved e-postbestilling ber vi om følgende opplysninger:

Navn som skal oppføres i tabula gratulatoria, antall bøker og leverings- og fakturaadresse for bøkene.

Publisert: 12. mai 2019

Festskrift til Tor-Aksel Busch