Rettsdata / Nyheter / Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia er tilgjengelig digitalt i Rettsdata

Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

Boken er en artikkelsamling/antologi, som bygger på den flerfaglige konferansen Nordic approaches to foreign fighters ved UiO i november 2016.

Boken har en bred, tverrfaglig tilnærming til fremmedkrigerfenomenet og gir et substansielt bidrag til den pågående debatten om fremmedkrigere og terrorisme i de skandinaviske landene. Boken gir en grundig fremstilling av de juridiske utfordringene knyttet til kriminalisering av fremmedkrigeradferden og et kritisk blikk på hvordan de skandinaviske landene så langt har forsøkt å straffeforfølge og reintegrere hjemvendte fremmedkrigere. Videre gir boken et unikt innblikk i hvordan og hvorfor noen av de skandinaviske fremmedkrigerne har reist til utlandet for å delta i væpnede konflikter.

Boken er skrevet av Anna AnderssonSofie Alexandra Engli HøgestølAnne Christine Lie

Du finner Fremmedkrigere i faglitteratur-tillegget her

Har du ikke Rettsdata?

Publisert: 26. november 2018

Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia er tilgjengelig digitalt i Rettsdata