Rettsdata / Nyheter / Frokostseminar om obligasjonsrett

Frokostseminar om obligasjonsrett

Vi inviterer jusstudenter til eksamensrettet kurs i obligasjonsrett torsdag 21. september.

Kurset er nå fulltegnet!
Dersom du ønsker å stå på venteliste kan du sende en e-post til marked@rettsdata.no.

Gyldendal Rettsdata inviterer til frokostseminar om obligasjonsrett med advokat Peter Hallsteinsen torsdag 21. september fra kl. 09.00-12.00. Frokost serveres fra kl. 08.30. Tema for seminaret er Lojalitetsplikt i kontraktsforhold.

Målgruppe: Studenter som skal ta eksamen i Formuerett I (JUS3111).

Sted: Gyldendal Norsk Forlags lokaler, Sehesteds gate 4, Oslo.

Peter Hallsteinsen er ansatt i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han har erfaring fra arbeid som dommerfullmektig og konstituert sorenskriver ved Sandefjord tingrett. Hallsteinsen har omfattende erfaring med foredrag og undervisning, blant annet som kursholder ved Universitetet i Oslo og sensor ved Universitet i Bergen. Våren 2014 vant han Juridisk studentutvalgs undervisningspris.

Peter Hallsteinsen skriver boken Alminnelig obligasjonsrett som gir en praktisk, pedagogisk og moderne oversikt over obligasjonsretten. Boken utgis på Gyldendal forlag. 

Publisert: 31. august 2017

Frokostseminar om obligasjonsrett