Rettsdata / Nyheter / "Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid" er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata

"Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid" er nå tilgjengelig

Boken tar for seg blant annet politiets handleplikt, kommandomyndigheten og lydighetsplikten.

Forfatter Ragnar L. Auglend er forsker ved det juridiske fakultetet ved UiB. Boken Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid bygger på hans doktoravhandling fra 2015, som ble utgitt i papirbok hos Gyldendal Juridisk i 2016. Forfatteren har tidligere vært bl.a. avd.direktør i Politiavdelingen i Justisdept. og politisjef i Hordaland.

«Det er flere grunner til at jeg har fattet interesse for de rettslige sidene av handleplikten, kommandomyndigheten og lydighetsplikten som tjenstlige virkemidler for å utløse, styre og kontrollere handlinger og tiltak i politiets operative og innsatsrettede virksomhet. For det første har disse temaene vært viet relativt beskjeden oppmerksomhet i norsk politirettsteori. Det sparsomme rettsdogmatiske og forskningsmessige fokuset står i sterk kontrast til temaenes rettslige og tjenstlige betydning, og potensialet for rettslig avklaring og presisering er ikke ubetydelig. For det andre har jeg som sjef i politiet utøvd slik myndighet og fulgt opp andres etterlevelse av disse pliktforholdene i praksis, i tillegg til at jeg selv har vært undergitt de samme plikter», skriver Ragnar Auglend bl.a. i bokens forord.

Det er foretatt en rekke både tekst- og innholdsmessige justeringer i den digitale utgaven av Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid. Dette er tydelig markert i den digitale boken.

Du finner boken i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total her.

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 

Publisert: 8. mai 2018

"Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid" er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata