Rettsdata / Nyheter / Helserett i et nøtteskall er ute i bokhandel

Helserett i et nøtteskall

Helserett i et nøtteskall gir en innføring i ulike sider av helseretten som rettsområde, og reguleringer av helse- og omsorgstjenesten i vid forstand.

Helseretten regulerer på ulike vis menneskers liv fra fødsel til død, og helselovgivningen retter seg primært mot helsepersonell, pasienter/brukere og virksomheter som yter helsetjenester. Det overordnete målet med helse- og omsorgstjenesten er å gi hele befolkningen, uavhengig av bosted, alder og kjønn, lik tilgang til helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Intensjonen med denne boken er å gi en oversikt over og forståelse for de sentrale lovene på helserettens område.

Rettigheter for pasienter og brukere henger nært sammen med plikter for virksomhetene som eier og driver helse- og omsorgstjenestene, og plikter for helsepersonell. I boken henvises det til annen litteratur for videre fordypning. 

Boken retter seg mot studenter og andre som ønsker seg en oppdatert oversikt over helseretten.

Boken er skrevet av Anne Kjersti Befring , Marion Holthe Hirst , Bente Ohnstad , Kari Paulsrud.

Denne boken inngår i Nøtteskallserien og du kan kjøpe boken her. 

Publisert: 1. februar 2019

Helserett i et Nøtteskall