Rettsdata / Nyheter / Innføring i forretningsjus er en digital fagbok som inneholder tekster, ulike typer oppgaver, videoer og lyd.

Innføring i forretningsjus

Denne digitale fagboken retter seg spesielt mot studenter som ønsker seg en pedagogisk innføring i faget forretningsjus. Nytt i 2. utgave er blant annet at det er lagt til lyd i boken. I ny utgave er det også mulig å skrive, godkjenne og lagre svar i de eksamensrelevante case-oppgavene. 

Boken vil være nyttig både som en innføring i forretningsjuridiske emner og som en repetisjon før eksamen. Den vil også egne seg utmerket som et utgangspunkt for andre som ønsker å sette seg inn i forretningsjus. 

Du kan kjøpe tilgang til boken her

Forfatterne Stine Winger Minde og Monica Viken guider deg gjennom de forretningsjuridiske emnene: juridisk metode, avtalerett, kjøpsrett, erstatningsrett, selskapsrett, arbeidsrett og pengekravsrett. 

Om forfatterne 
Stine Winger Minde, Høyskolelektor, BI Institutt for rettsvitenskap 
Monica Viken, Førsteamanuensis, BI, Institutt for rettsvitenskap 

Forfatterne har lang erfaring med undervisning i juridiske fag (både på økonomiske og juridiske studier). De har god kjennskap til hvilke temaer studenter i juridiske fag har problemer med, og har laget en bok som tar for seg vanlige utfordringer i en lettfattelig form og med logisk progresjon i stoffet. 

Publisert: 11. september 2018

Innføring i forretningsjus er en digital fagbok som inneholder tekster, ulike typer oppgaver, videoer og lyd.