Rettsdata / Nyheter / Juss for utøvere av begrenset politimyndighet er ute i bokhandel

Juss for utøvere av begrenset politimyndighet

Boken presenterer regelverket innenfor hovedområdene for personell med begrenset politimyndighet: ordenstjeneste, etterforskning, utlendingsrett (tvangsmidler) og strafferett.

Kombinasjonen av teori og praktiske eksempler setter leseren i stand til å anvende fullmaktene den begrensede politimyndigheten omfatter, og boken gir veiledning om hvordan personellet skal avgjøre hvor grensene for myndigheten går.  

Boken er skrevet av Steinar FredriksenPer Håkon Sand

Du kan kjøpe boken her

Publisert: 23. oktober 2018

Juss for utøvere av begrenset politimyndighet er ute i bokhandel