Rettsdata / Nyheter / Konkursrett i et nøtteskall er ute i bokhandel

Konkursrett i et nøtteskall

Konkursrett i et nøtteskall gir en grunnleggende innføring i konkursretten.

Boken innleder med å skissere gangen i konkursbehandlinger og tar deretter for seg sentrale temaer på rettsområdet, inkludert insolvensbegrepet, beslagsretten, bobehandlingens innvirkning på skyldnerens uoppfylte kontraktsforhold, motregning, omstøtelse og dividenderett.

En liste med begrepsforklaringer og eksempler på dokumenter er også inntatt.

Boken er skrevet av Egil HatlingTrude Gran JohansenLive Houmb Sjøli

Du kan kjøpe boken her

Publisert: 7. november 2018

Konkursrett i et nøtteskall er ute i bokhandel