Rettsdata / Nyheter / Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv tilgjengelig digitalt i Rettsdata

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Dette er den tredje boken med artikler innen mva-rett som springer ut av det avgiftsrettsmiljøet som Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildal har utviklet ved Handelshøyskolen BI. 

Boken etterfølger Praktisk merverdiavgiftsrett fra 2012 og Aktuell merverdiavgiftsrett fra 2015. 

I denne boken drøftes en rekke sentrale merverdiavgiftsrettslige problemstillinger knyttet til handel over landegrensene, blant annet det sentrale spørsmålet om EU-rettens og OECD-retningslinjenes relevans og vekt på merverdiavgiftsrettens område. 

Redaktører for denne boken er Cecilie Aasprong Dyrnes og Anders B. Mikelsen. 

Du finner boken digitalt i Rettsdata her

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss her for gratis prøvetilgang:

Publisert: 13. september 2018

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv tilgjengelig digitalt i Rettsdata