Rettsdata / Nyheter / Nekrolog

Hovedredaktør Erling Christiansen er død

Nekrolog ved adv. Thomas Aanmoen

Det var med dyp sorg jeg mottok meldingen om at min partner og kollega i Schjødt, Erling Christiansen, gikk bort den 12 mars 2019.

Erling jobbet i Schjødt fra 1981, i realiteten i hele sin karriere. Han var en særdeles dyktig forretningsadvokat med en høy stjerne både hos sine klienter, og blant kolleger i sitt eget og i konkurrerende advokatfirmaer. Han var faglig ledende innenfor selskaps- og verdipapirretten, og var hovedredaktør for Gyldendal Rettsdata på området selskapsrett, børs og finans i en årrekke. Han var også forfatter av en rekke artikler, en hyppig brukt foredragsholder, og han utga årlig "Materialsamling i Børs- og Verdipapirrett".

Jeg begynte i Schjødt direkte fra universitet i 1998, i praksis som Erlings fullmektig. Hans påvirkning og kontinuerlige støtte har hatt en betydning som vanskelig lar seg beskrive. Dette gjelder flere enn meg, hvorav noen i dag er fortsatt i Schjødt, og noen er partnere i andre advokatfirmaer. Det var med stolthet - og på sett og vis med undring - jeg senere ble hans partner.

Erling var enestående. Han var en firmabygger, en kulturbærer, et forbilde med sterke og gode verdier, et korrektiv mot kortsiktig tenkning, og en svært klok, lojal og avholdt kollega og partner. Erling var utvilsomt helt sentral i oppbyggingen av Schjødt til det firmaet er i dag. Han fortsatte sitt utrettelige arbeide for sine klienter og for sitt firma helt til det siste. Erling hvilte aldri når det gjaldt å stille opp for klienter og for kolleger. Han hadde også en klar internasjonal dimensjon. En anerkjent internasjonal publikasjon beskriver Erling som en "Senior Statesman" i det norske advokatmiljøet; dette er treffende.  

Erling så frem til en pensjonisttilværelse med god tid sammen med familien. Dessverre skulle det ikke bli slik. En helt sentral person i den norsk advokatverden, og en bauta i Schjødt, er borte.

Mine tanker går til Erlings familie, idet jeg nok en gang takker ham for alt han betød for sine omgivelser.

Takk.

Thomas Aanmoen, 14. mars 2019 

Publisert: 31. mars 2019

Erling Christiansen