Rettsdata / Nyheter / Norsk Bedriftsskatterett 10. utgave er tilgjengelig digitalt i Rettsdata

Norsk Bedriftsskatterett 10. utgave

Norsk bedriftsskatterett, som nå foreligger i tiende utgave, er en omfattende og relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen i Norge til bruk for praktikere og videregående studenter.

Bokens primære siktemål er å gjøre skatterådgivere og ansatte i ligningsetaten bedre kvalifisert i sin omgang med regelverket. Brukeren blir med på en bred, dyptpløyende og ajourført gjennomgang av den skatterett som møter det norske næringsliv. 

Her behandles blant annet den nye skatteforvaltningsloven, reglene for omklassifisering av aksjonærlån til utbytte, de nye reglene om aksjesparekonto samt de nye reglene om fradrag for aksjeinnskudd i oppstartselskap. Det er kommet en rekke nye høyesterettsdommer, ikke minst gjelder dette for både ulovfestet omgåelse og den lovfestede omgåelsesregelen, endringene av reglene om deltakerlignede selskap og den siste utviklingen innen internasjonal skatterett. 

Mens Ole Gjems-Onstad har stått bak de første åtte utgavene av boken, er de to siste utgavene ajourført og oppdatert av Benn FolkvordEivind FurusethSanaz Ormaz Ferdowsi.

Du finner Norsk Bedriftsskatterett 10. utgave i Faglitteratur-tillegget her.

Har du ikke Rettsdata?

Publisert: 27. november 2018

Norsk Bedriftsskatterett 10. utgave er tilgjengelig digitalt i Rettsdata