Rettsdata / Nyheter / Ny bok om juridisk metode

Ny bok om juridisk metode

Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen gir en rask og oversiktlig innføring i juridisk metode.

Forfatter av boken er Stine Winger Minde, høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. 

Boken gir en kortfattet og lettfattelig innføring i juridisk metode, og egner seg for alle som studerer juridiske fag ved høyskole eller universitet. 

Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen er spesielt godt egnet som repetisjonsbok for studenter ved forberedelse til eksamen. I tillegg kan den være et nyttig hjelpemiddel for praktikere som arbeider med juridiske problemstillinger, men som ikke er jurister.

Les mer om boken her.

Publisert: 21. november 2017

Ny bok om juridisk metode

God forvaltningsskikk

Publisert 19. oktober 2018
Hvordan kan vi ivareta borgernes rettssikkerhet i møtet med et omfattende nett av offen...
Les mer