Rettsdata / Nyheter / Ny bok om merverdiavgift

Ny bok om merverdiavgift

Denne boken tar utgangspunkt i avgiftsrettslige problemstillinger og utfordringer knyttet til storbedriftssegmentet.

I arbeidet med å sikre etterlevelsen av merverdiavgiften har det ofte dukket opp problemstillinger som i liten grad har vært drøftet eller belyst tidligere. Sentralskattekontoret for storbedrifter redegjør her for kontorets praksis på merverdiavgiftsområdet de siste tre årene. Kontorets vedtak og uttalelser er gjengitt i bokens del l, og enkelte erfaringer er utdypet i temaartikler i bokens del II.

Boken retter seg mot storbedriftenes avgifts- og skattemiljøer, eksterne rådgivere og revisorer samt internt i skatteetaten.

Les mer og bestill boken her.

Publisert: 9. november 2017

Ny bok om merverdiavgift

Ny bok om juridisk metode

Publisert 21. november 2017
Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen gir en rask og oversiktlig innføring i juridisk met...
Les mer

Møt oss på Fagdagene!

Publisert 17. november 2017
Revisorforeningen arrangerer Fagdagene 20.-21. november 2017 på Radisson Blu Scandinavia Hotel.
Les mer