Rettsdata / Nyheter / Ny digital utgave av NS 8406-kommentaren er tilgjengelig

Ny digital utgave av NS 8406-kommentaren er tilgjengelig

NS 8406 med kommentarer er 2. utgave av Gyldendal Juridisk kommentar til Norsk Standard 8406.

Forrige utgave kom i 2007. Den er nå byttet ut med den fullstendig reviderte 2014-utgaven av boken. Forfatterne av boken er Karl Marthinussen, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen, alle fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen.  

"NS 8406 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt legger opp til en rekke skjønnsmessige vurderinger og forutsetter i stor grad kjennskap til alminnelig entrepriserett. Den har færre og kortere bestemmelser enn NS 8405. Det kan være vanskelig å vite hvilke regler som faktisk gjelder. Denne boken gir en utdypet redegjørelse for standardens bestemmelser og i tillegg beskrives i stor utstrekning hvilke regler som følger av alminnelig entrepriserett der hvor standarden ikke selv gir svar."

Boken inngår i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total, samt i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Kommune. 

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 

Publisert: 9. november 2017

Ny digital utgave av NS 8406-kommentaren er tilgjengelig

Ny bok om juridisk metode

Publisert 21. november 2017
Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen gir en rask og oversiktlig innføring i juridisk met...
Les mer

Møt oss på Fagdagene!

Publisert 17. november 2017
Revisorforeningen arrangerer Fagdagene 20.-21. november 2017 på Radisson Blu Scandinavia Hotel.
Les mer