Rettsdata / Nyheter / Ny utgave av Ekspropriasjon er tilgjengelig digitalt i Rettsdata

Ny utgave av Ekspropriasjon

Endre Stavangs Ekspropriasjon er utkommet i 3. utg. i 2019. Den foreligger allerede digitalt hos Gyldendal Rettsdata. 

Ekspropriasjon er skrevet av en rekke forfattere, og erstatter 2. utg. fra 2015. «I denne utgaven er tre nye kapitler kommet til, skrevet av henholdsvis Håvard Olsen Sterri, Julia Kråkenes Bennin og Henriette Lyngholt», står det å lese i forordet til 3. utg. Forfatterne av boken går grundig inn i en rekke praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten, bl.a. Reguleringsplaner og ekspropriasjonserstatning (Håvard Olsen Sterri, kap. 5) og Rettigheters vern ved ekspropriasjon (Henriette Lyngholt, kap. 11). Boken utkom i papirutgave i 2019, og er utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Gyldendal Rettsdata samarbeider med Cappelen Damm om digital publisering av juridiskfaglige utgivelser.

Du finner Ekspropriasjon digitalt i faglitteratur-tillegget her.

Publisert: 8. mai 2019

Ekspropriasjon