Rettsdata / Nyheter / Ny veiledning til reglene om offentlige anskaffelser er tilgjengelig i Rettsdata

Veiledning til reglene om offentlige anskaffelser er tilgjengelig

I november 2017 publiserte NFD en ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser.  

Veilederens formål er å gjøre et krevende og omfattende regelverk mer forståelig, og bidra til at offentlige oppdragsgivere kan gjennomføre effektive og gode innkjøp. De nye anskaffelsesreglene som trådte i kraft 1. januar 2017 inneholder flere nyvinninger og forbedringer, f.eks. er den nasjonale terskelverdien blitt hevet betraktelig slik at ressursbruken ved mindre anskaffelser kan reduseres. 

Du finner veiledningen her.   

Publisert: 22. desember 2017

Offentlige anskaffelser, Rettsdata

Personvern

Publisert 12. september 2018
Ny bok om personvern er nå tilgjengelig digitalt i faglitteratur-tillegget. Boken gir en ove...
Les mer