Rettsdata / Nyheter / Nye dokumenter for eiendomsmeglertjenester

Nye dokumenter for eiendomsmeglertjenester

Temaet Eiendomsmegling inneholder blant annet standard oppdragsavtaler for boligmegling, næringsmegling og prosjektmegling (bustad under oppføring).

Videre er det utarbeidet standard oppgjørsavtale og samarbeidsavtale for prosjektoppdrag. Standardkontraktene med lettfattelige veiledere henvender seg til alle som utøver meglertjenester, herunder eiendomsmeglere, advokater og oppgjørsansvarlige. Dokumentene er utarbeidet av advokatene Christine H. Downing, Ina W. Todal og Christoffer Nicolaisen i Deloitte Advokatfirma. 

Dokumentene inngår i Rettsdata Maler og Verktøy, fagområde Fast Eiendom.

Publisert: 5. oktober 2017

Nye dokumenter for eiendomsmeglertjenester

Fremtidsfullmakt

Publisert 5. mars 2018
En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren...
Les mer