Rettsdata / Nyheter / Nyhet! Gyldendal Rettsdata har nå lansert SmartLawyer Writer

Nyhet! Jobb smartere med SmartLawyer Writer

Vi har nå lansert SmartLawyer Writer, et helt nytt digitalt verktøy som effektiviserer og forenkler skrivearbeidet ditt. 

Teknologiutvikling og digitalisering har gått raskt de siste årene, og mye skjer også i advokatbransjen. Advokater og jurister har behov for høy kvalitet og rask leveranse av tjenester, hvilket gjør krav på ny teknologi. Vi kan derfor stolt meddele at Gyldendal Rettsdata har nå lansert SmartLawyer Writer, et digitalt verktøy som skal effektivisere og forenkle skrivearbeidet til jurister. 

Smart-Lawyer Writer er en add-in i Microsoft Word som er utviklet i samarbeid med teknologiselskapet Norch. Henviser du til en lovparagraf i et Word-dokument, vil SmartLawyer Writer automatisk vise lovparagrafene du henviser til, samt notene fra Norsk Lovkommentar – mens du skriver. Verktøyet gir også en enkel oversikt over alle henvisninger du har brukt i dokumentet.

Oppdaterte lovbestemmelser og noter fra Norsk Lovkommentar hentes direkte fra Gyldendal Rettsdata. På denne måten vil man spare tid ved å slippe flere nivåer med oppslag, og dokumentene kvalitetssikres med umiddelbar kontroll mot kilder i Gyldendal Rettsdata.

SmartLawyer Writer

Slik fungerer SmartLawyer Writer:

Gjenkjenn 
SmartLawyer Writer kjenner igjen paragrafene det refereres til i Word-dokumentet. Her kan man også velge å se notene fra Norsk Lovkommentar.

Søk
Søk direkte etter lover i SmartLawyer Writer. En innholdsfortegnelse med paragrafoversikt vises. Arbeidet kan kvalitetssikres ved å kopiere og lime inn både lovtekst og kommentarene rett inn i dokumentet.

Oversikt
SmartLawyer Writer gjennomgår teksten og gir en systematisk oversikt over alle lovhenvisninger som er brukt.

SmartLawyer Writer forenkler ditt skrivearbeid:

  • Lovoppslag mens du skriver
  • Kopier og lim inn tekst uten formatering
  • Med noter fra Norsk Lovkommentar
  • Kvalitetssikrer arbeidet
  • Tidsbesparende

Bestill SmartLawyer Writer i dag her.

Ønsker du å vite mer?

Se informasjonsvideo og les mer om produktet på smartlawyer.no.

Publisert: 23. mai 2018

SmartLawyer Writer