Rettsdata / Nyheter / Om drap er ute i bokhandel

Om drap

Drap. Ordet vekker følelser i oss.

Handlingen er fatal, drap kan aldri gjøres ugjort. Drapssaker blir ofte viet stor oppmerksomhet, og noen saker er både hjerteskjærende, grufulle og meningsløse. 

Stort sett gis publikum kun innsikt i enkeltsaker, og det store bildet uteblir. Da kan det lett danne seg myter og folklore om drap. For spørsmålene er mange. Hva kommer det av at mennesker dreper andre mennesker? Hvem er gjerningspersonene? Hvem er ofrene? Hvorfor er vi så opptatt av drap? Hvilke typer drap skjer oftest i Norge og Skandinavia?

Om drap gir utførlig innsikt i fenomenet drap og om mennesker som begår slike handlinger.

Boken er skrevet av Pål Grøndahl og kan kjøpes her

Publisert: 1. februar 2019

Om drap er ute i bokhandel