Rettsdata / Nyheter / Omtale av statsbudsjettets lovendringer

Omtale av statsbudsjettets lovendringer

De viktigste lovendringene i statsbudsjettet finner du nå omtalt i Rettsdata

Omtalene tar for seg endringer i a-opplysningsloven, endringer i skatteforvaltningsloven, endringer i skatteloven, endringer i petroleumsskatteloven, skattebetalingsloven og tolloven og foreslåtte endringer i eigedomsskattelova.

Omtalene finner du i Rettsdata her

Har du ikke Rettsdata? 

Publisert: 10. oktober 2018

Omtale av statsbudsjettets lovendringer