Rettsdata / Nyheter / Oppdatering i Norsk Lovkommentar: Kommentarene til straffeprosessloven er reviderte

Oppdatering i Norsk Lovkommentar: Kommentarene til straffeprosessloven er reviderte

Kommentarene til kapittel 27 og 28 i straffeprosessloven er reviderte.

Straffeprosessloven kap. 27 og 28 om gjenåpning og private straffesaker kommenteres av Anders Brosveet. Brosveet har nå skrevet nye og utfyllende kommentarnoter til bestemmelsene som inngår i disse kapitlene.

Med denne revisjonen er også alle kommentarene til straffeprosessloven hovedreviderte.

Til daglig arbeider Brosveet som advokat/partner i Advokatfirmaet Elden DA. Brosveet er videre redaktør for Rettsdatas spesialfag «Straffeprosess».

Til loven og kommentarene her.

Publisert: 14. september 2017

Oppdatering i Norsk Lovkommentar: Kommentarene til straffeprosessloven er reviderte