Rettsdata / Nyheter / Oppdatering i Norsk Lovkommentar: dyrevelferdsloven og gjeldsordningsloven

Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Notene til dyrevelferdsloven er revidert og det er foretatt en hovedrevisjon av kommentarene til gjeldsordningsloven. 

Dyrevelferdsloven 

Lov av 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd kommenteres av Jens Petter Berg. Berg arbeider til daglig ved HiOA og har foretatt en betydelig revisjon av notene til denne loven, som nå er publisert i Gyldendal Rettsdata. Manuset er også fagfellevurdert og godkjent i CRIStin-systemet på nivå 1. 

Du finner loven og kommentarene her

Gjeldsordningsloven 

Gjeldsordningsloven (lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner) kommenteres av nestor i faget Ernst Moe. Moe har nå hovedrevidert hele kommentaren. Det har vært omfattende endringer i kommentarene. Alle lovendringene i 2017 og nyere rettspraksis er kommentert. Moe hovedreviderer sine kommentarer ofte: Forrige hovedrevisjon av disse kommentarene var 21. mars 2017, mens enkeltnoter ble sist endret 1. november 2017. Moe har tidligere vært medlem av Konkursrådet i perioden 2002-2015, og arbeider nå til daglig som dommer ved Stavanger tingrett. 

Du finner loven og kommentarene her

Publisert: 27. mars 2018

Oppdatering i Norsk Lovkommentar: dyrevelferdsloven og gjeldsordningsloven