Rettsdata / Nyheter / Oppdatering i Norsk Lovkommentar; plan- og bygningsloven, stiftelsesloven, helsepersonelloven

Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Kommentarene til plan- og bygningsloven, stiftelsesloven og helsepersonelloven er reviderte. 

Plan- og bygningsloven:

Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) er nå hovedrevidert. Loven kommenteres av Øystein Nore Nyhus. Samtlige 35 kapitler er grundig revidert i løpet av første halvdel av 2018, og det er forholdsvis store endringer i kommentarene siden siste hovedrevisjon. 
Til loven og kommentarene her.

Stiftelsesloven:  

Lov av 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) er hovedrevidert pr. mars 2018. Stiftelsesloven kommenteres av Gudmund Knudsen. Det er dels store endringer i kommentarene siden siste hovedrevisjon i 2013.Til loven og kommentarene her.

Helsepersonelloven:  

Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven) er hovedrevidert pr. februar 2018. Helsepersonelloven kommenteres av Bente Ohnstad og Anne Kjersti Befring. Det er dels store endringer i kommentarene siden siste hovedrevisjon.Til loven og kommentarene her.

Publisert: 3. mai 2018

Helsepersonelloven