Rettsdata / Nyheter / Oppdatering i Norsk Lovkommentar: skjønnsprosessloven og straffelovene

Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Kommentarene til skjønnsprosessloven og straffelovene er reviderte.

Skjønnsprosessloven:

Lovkommentarene til lov av 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven) er hovedreviderte pr. 10. april 2018. Loven kommenteres av Nils Erik Lie og ble sist revidert i 2017.

Til loven og kommentarene her.

Straffelovene:

Lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) og lov av 22. mai 1902 nr. 10 (straffeprosessloven) er nå hovedreviderte. Straffelovene kommenteres av Magnus Matningsdal. Det er omfattende endringer i kommentarene med blant annet utførlig omtale av ny rettspraksis.

Publisert: 25. april 2018

Skjønnsprosessloven