Rettsdata / Nyheter / Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Nye hovedrevisjoner av kommentarene til straffelovgivningen 

Høyesterettsdommer, Magnus Matningsdal, skriver kommentarer til straffelovgivningen i NLK. Nå har han foretatt en hovedrevisjon av kommentarene til straffeloven av 1902straffelovens ikrafttredelseslov og straffeloven av 2005 (med unntak av kap. 16). Matningsdals kommentarer består av totalt 5371 noter, og det er gjort store endringer i alle disse siden sist hovedrevisjon. 

Publisert: 14. november 2017

Oppdatering i Norsk Lovkommentar