Rettsdata / Nyheter / Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Anskaffelsesforskriften av 12. august 2016 nr. 974 kommenteres av Anders Thue og Mona Søyland.  

Begge arbeider til daglig som partnere for Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Nå har de skrevet nye kommentarer til deler av anskaffelsesforskriften, herunder §§ 8-58-6 og 11-2, samt kap. 15 og 28. Flere kommentarnoter til forskriften vil bli publisert fortløpende. 

Du finner loven og kommentarene her.  

Publisert: 21. november 2017

Oppdatering i Norsk Lovkommentar

God forvaltningsskikk

Publisert 19. oktober 2018
Hvordan kan vi ivareta borgernes rettssikkerhet i møtet med et omfattende nett av offen...
Les mer