Rettsdata / Nyheter / Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Anskaffelsesforskriften av 12. august 2016 nr. 974 kommenteres av Anders Thue og Mona Søyland.  

Begge arbeider til daglig som partnere for Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Nå har de skrevet nye kommentarer til deler av anskaffelsesforskriften, herunder §§ 8-58-6 og 11-2, samt kap. 15 og 28. Flere kommentarnoter til forskriften vil bli publisert fortløpende. 

Du finner loven og kommentarene her.  

Publisert: 21. november 2017

Oppdatering i Norsk Lovkommentar

Fremtidsfullmakt

Publisert 5. mars 2018
En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren...
Les mer